Udruženje osoba sa invaliditetom beograd

Ako ste dovoljno hrabri da započnete, onda ste dovoljno hrabri i da uspete

Zapošljavanje

UOSI Beograd pomaže pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom

Obuka i edukacija

UOSI Beograd u saradnji sa partnerima organizuje obuke za osobe sa invaliditetom

Izleti

UOSI Beograd organiyujeizlete za osobe sa invaliditetom u saradnji sa partnerima

Ciljevi udruženja OSI:

 • Borba za ravnopravnost
 • Unapređenje i promovisanje života i rada,
 • Doprinos borbi protiv nasilja i nedoličnog ponašanja prema OSI
 • Organizovanje sportskih aktivnosti
 • Edukacija i pomoć pri zapošljavanju i ostvarivanju prava iz PiO
 • Pružanje pravne i materijalne pomoći
 • Pomoć u organizovanju nege i brige ugroženim OSI.

Aktivnosti udruženja OSI:

 • Medijska promocija oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i pravne bezbednosti na radu, 
  poboljšanja uslova na radu i zapošljavanja
 • Pedlaganje propisa i aktivnosti na sprovođenju reformi u školstvu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti
 • Pomoć pri ostvarivanju prava iz PIO OSI i invalida rada
 • Zalaganje za regularnost u zapošljavanju i saradnju sa NSZ
 • Organizovanje sajma zapošljavanja
 • Borba protiv nasilja i nedoličnog ponašanja prema OSI
 • Organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblasti edukacije
 • Organizovanje pomoći lekara, psihologa i stručnjaka za rad na edukaciji OSI
 • Pomaganje sportskih talenata, amaterskih i rekreativnih sportskih aktivnosti
 • Uključivanje u projekte evropskih i međunarodno specijalizovanih programa koje finansiraju odgovarajuće organizacije i institucije
 • Povezivanje sa sličnim organizacijama.

Šta drugi kažu o nama

Ističemo da je dosadašnja saradnja bila uspešna u svim domenima – razmeni informacija, planiranju i realizaciji zajedničkih zadataka i ispunjavanju obaveza i poštovanju rokova.

Zoran Martinović

Direktor

Koristim priliku, pre svega da Vam se zahvalim na izuzetno uspešnoj organizaciji Ztibine “Pomozi, podrži, prihvati i zaposliosobu sa invaliditetom” u okviru projekta “Ja Hoću, ja Mogu da…” 

Mina Vuković

Savetnik za integraciju

Partneri i donatori