Hrabrost je biti drugačijiAko ste dovoljno hrabri da započnete, onda ste dovoljno hrabri i da uspete

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd (OSI) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pravne bezbednosti na radu i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ciljevi udruženja OSI:
- borba za ravnopravnost,
- unapređenje i promovisanje života i rada,
- doprinos borbi protiv nasilja i nedoličnog ponašanja prema OSI u privrednim društvima i životu,
- organizovanje sportskih aktivnosti,
- edukacija i pomoć pri zapošljavanju i pri ostvarivanju prava iz PiO,
- pružanje pravne i materijalne pomoći i pomoć u organizovanju nege i brige ugroženim OSI.

Aktivnosti udruženja OSI:
- medijska promocija oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i pravne bezbednosti na radu,
poboljšanja uslova na radu i zapošljavanja,
- predlaganje propisa i aktivnosti na sprovođenju reformi u školstvu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti,
- pomoć pri ostvarivanju prava iz PIO OSI i invalida rada,
- zalaganje za regularnost u zapošljavanju i saradnju sa NSZ,
- organizovanje sajma zapošljavanja,
- borba protiv nasilja i nedoličnog ponašanja prema OSI,
- organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblasti edukacije,
- organizovanje pomoći lekara, psihologa i stručnjaka za rad na edukaciji OSI,
- pomaganje sportskih talenata, amaterskih i rekreativnih sportskih aktivnosti,
- uključivanje u projekte evropskih i međunarodno specijalizovanih programa koje finansiraju odgovarajuće organizacije i institucije,
- povezivanje sa sličnim organizacijama.
Association of Persons with Disabilities Belgrade (PWD) is a non-profit association, established to achieve the objectives in the field of social and health care, legal, safety and employment of persons with disabilities.

Associations Goals of PWD:
- The struggle for equality,
- Improving and promoting the life and work,
- Contribution to the fight against violence and misbehavior by people with disabilities in companies and life,
- Organizing sports activities,
- Education and employment assistance, realizations of the rights of the Pension and Disability Insurance Fund,
- Provide legal and financial assistance and assistance in the organization of care to vulnerable persons with disabilities.

Associations activities of PWD:
- Media promotion of social and health care and legal safety, improvement of working conditions and employment,
- Proposing legislation and reform activities in education, health and social care,
- Assistance in obtaining rights of PWD and disabled workers with the Pension and Disability Fund,
- Commitment to the regularity of employment and cooperation with National Employment Service,
- Organizing the fair job,
- The fight against violence and misbehavior by PWD,
- Organization of conferences, symposia, seminars and other training and education,
- Organizing help of doctors, psychologists and experts to work on the education of persons with disabilities,
- Assisting sports talents, amateur and recreational sports activities,
- Participation in European projects and international specialized programs funded by relevant organizations and institutions,
- Networking with similar organizations.