iii

Uosi Beograd u medijima

Radio televizija Srbije je pravila prilog vezan za probleme koje osobe sa invaliditetom imaju pri putovanjima. Predsednica udruzenja Osoba sa invaliditetom Beograd, Gordana Pusara je bila pozvana da uzme ucesce u prilogu.

Prilog mozete procitati na sledecoj stranici

https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4456473/turizam-osobe-sa-invaliditetom.html

Video prilog mozete videti na sledecoj stranici

https://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2021/07/25/18840325/invalid.mp4

Online-Training

Organizovanje edukativnog treninga

Udruzenje osoba sa invaliditetom Beograd je organizovalo edukativni trening za pisanje i upravljanje projektima kod domacih i medjunarodnih donatora.

Trening se odrzava 28. – 30. jula u Resursnom centru Beograd – Kuca ljudskih prava, ulica Kneza MIlosa 4.

Satnica odrzavanja treninga:

Sreda 28.07.2021. od 14 – 17h

Cetvrtak 29.07.2021. od 10 – 17h

Petak 30.07.2021. od 10 – 17h

Ciljevi edukacije i treninga su podizanje kapaciteta udruzenja i profesionalaca za uspesniji pristup donatorskim sredstvima. Taj cilj se postize kroz unapredjenu saradnju sa lokalnom zajednicom, dobru komunikaciju sa kljucnim partnerima – institucijama i donatorskim organizacijama. Zbog toga je potrebno unapredjivati vestinu lobiranja i pripremu projektne dokumentacije za konkurse koji pruzaju finansijsku podrsku projektnim idejama.

Organizacije koje se bavi unapredjenjem polozaja osetljivih grupa mogu ispuniti svoju misiju ako su izmedju ostalog uspesne u pronalazenju sredstava sa kojima finansiraju i sufinansiraju svoje projektne ideje, obezbedjuju odrzivi razvoj i znacajno jacaju svoje kapacitete. To je istovremeno i sansa za mlade i kreativne clanove da se aktivnije ukljuce i radno angazuju.

U okviru planirane edukacije predstavicemo projekte za konkurse medjunarodnih donatorskih organizacija iz pozicije nosioca (aplikanta), partnera i tzv. associate partnera (saradnika). Smatramo da je u okviru te edukacije veoma vazno savladati i vestinu uspesne komunikacije sa donatorima, javnoscu, izmedju korisnika usluga i organizacije koja se bavi unapredjenjem polozaja osetljivih grupa.

Jedna celodnevna radionica bice posvecena strategiji uspesne komunikacije.a dve pisanju projekata finansijskom izvestavanju.

logo2

Konferencija “Pomoc, podrska i zaposljavanje osoba sa invaliditetom”

Udruzenje osoba sa invaliditetom  Beograd  Vas sa velikim zadovoljstvom  poziva  da se prijavite za učešće na  konferenciji   Tema  „,Pomoć -podrška i  zapošljavanje  osoba sa invaliditetom‚‚

Konferencija će se održati  9.  juna 2021. godine sa  početkom  u12h u  sali  Go Zvezdara,   Bulevar Kralja ALeksandra  77. Konferencija se  organizuje  uz podrsku  Go Zvezdara  – pomoc  zaposljavanju   Osobama sa invaliditetom.

Konferenciji predstavlja pomoc osnaživanja u angažovanju – zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao jedne od ključnih oblasti za unapređenje i uključivanje osoba sa invaliditetom u društvene i ekonomske procese društva.

Cilj konferencije je predstavljanje programa pomoci pri zaposljavanju osoba sa invaliditetom i –ostvarivanje subvencija.


Govornici na koferenciji su:
– Predsednik GO Zvezdara gospodin Vladan Jeremić
– Predstavnik NSZ Biljana Jelenković Paspalj, načelnik Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
– Predsednik Udruzenja Godana Pusara

IMG-9dfc36b85c9c76a394399db8ea20bf86-V

Prijava za radionice

Pozivamo zainteresovane clanove da se prijave da uzmu ucesce u radonicama psiholske podrske ili u vezi sa diskriminacijom koje se organizuju u okviru projekta.

Pravo prijave imaju svi nasi punoletni clanovi.

Prijava se vrsi popunjavanjem formulara koji se nalazi u produzetku ovog teksta do utorka 25.5.2021. u ponoc.
unnamed (3)

Medjunarodni dan porodice.

Odlukom Generalne skupštine UN-a, 15.maj je proglašen Svetskim danom porodice i obeležava se od 1993. godine. Cilj je afirmacija porodičnih vrednosti kao i isticanje problema i izazova sa kojima se aktuelno ova najvažnija ” mala ” zajednica u svakom društu suočava.

Bez što zdravije porodice nema ni izgradnje zdravijeg i funkcionalnijeg društva. 
Kao društvo odgovorni smo da potpomognemo i podržimo naše porodice kako bi one uspele da svojim članovima predstavljaju sigurno utočište, bazu ispunjenu ljubavlju i poštovanjem, zajedništvom iz kojeg se kreće u život. 


Danas su porodice izuzetno pogođene siromaštvom, posebno u društvima izloženim ratnim dejstvima ili društvima koja se nalaze u procesu tranzicije, zatim invaliditetom njenih članova, bolešću, akutnom ili hroničnom, bolestima zavisnosti, problemu nezaposlenosti, nasilja…Podizanje svesti po pitanju ravnopravnosti među polovima u porodici, zaštita porodice i svih njenih članova, izgradnja efikasnih institucija sistema, doprineli bi stvaranju pretežno zdravih porodica koje bi adekvatno ispunjavale svoje obaveze i odgovornosti prema društvu. Neophodan je uticaj i odgovarajuće aktivnosti društva u celini da bi se što više umanjio broj nepotpunih i disfunkcionalnih porodica. Danas su skoro sve porodice, posebno nepotpune i disfunkcionalne, dostigle vrhunac u izloženosti brojnim socijalnim, emocionalnim, moralnim, materijalnim pritiscima i problemima, te je odgovornost svakog društva i njegovih institucija sistema podignuta na najviši nivo u procesu izgradnje što efikasnijeg sistema u celini. 
Pružanje što snažnije podrške i potpore svakoj porodici, ujedno obezbeđuje svakom detetu zdravu bazu i ” krila ” za produktivan život kao i formiranje budućih odgovornih i stvaralački nastrojenih građana društva.

UOSI Beograd se bori za porodice osoba sa invaliditetom jer smo svesni da porodica daje najveću podršku osobama sa invaliditetom i osnaživanjem porodica, osnažuje se i položaj osoba sa invaliditetom.

logo2

Pocela je realizacija programa “Iz kruga u OkrUzenje”

Donor program “Iz kruga u OkrUzenje” je Sekretarijata za socijalnu zastitu.

U okvoru programa ce se odrzati

  • Radionice psiholoske podrske i nasilja u porodici u okviru kojih ce se organizovati radionice iz: Psihosocijalne podrske i intervencije u kriznim situacijama, nasilje u porodici i sirem socijalnom kontekstu, radionice o mobingu i diskriminaciji.
  • Ispitivanje parkinga i arhitektonskih barijera za OSI kao i predlozi za resavanje tih problema
  • Festiva poezije i proze
  • Sahovski turnir
  • Izlet
  • 4 tribine

Takodje u okviru pograma ce se obeleziti znacajni datumi

  • Dan udruzenja osoba sa invaliditetom Beograd
  • Dan porodice
  • Dan osoba sa invaliditetom