Inkluzivni naučni projekat Evropskog socijalnog fonda

Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work (DI-MARC)

Međunarodni konzorcijum sa Institutom ekonomskih nauka iz Beograda kao rukovodiocem projekta, otpočeo je 1. oktobra 2023. godine sa realizacijom inkluzivnog naučnog projekta „Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija“ (eng. „Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work“ kraće DI-MARC).

DI-MARC projekat je odobren u okviru izuzetno kompetitivnog poziva ESF-2022-SOC-INNOV Evropskog socijalnog fonda plus (ESF), te izbodovan od strane recenzenata sa 96/100 poena, što je jedna od najviših ocena koje su projekti iz oblasti društvenih nauka iz Srbije dobili na programima koje finansira Evropska komisija. Period realizacije projekta je 24 meseca (1. oktobar 2023. godine – 30. septembar 2025. godine).

DI-MARC projekat realizuje Departman za digitalnu ekonomiju Instituta ekonomskih nauka u saradnji sa devet institucija iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, u okviru Komponente za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropskog socijalnog fonda plus, kao glavnog programa EU u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike koji je otvoren i za države kandidate za članstvo u EU.

Partneri koji učestvuju u realizaciji projekta:

  1. Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija – rukovodilac projekta
  2. Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd, Srbija
  3. Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd, Srbija
  4. Jaglac – udruženje osoba sa intelektualnim teškoćama, Orahovica, Hrvatska
  5. Centar za preduzetništvo, Osijek, Hrvatska
  6. Preduzetničko – razvojni centar Opštine Erdut, Hrvatska
  7. Opština Erdut, Hrvatska
  8. MAMM, Nikšić, Crna Gora
  9. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
  10. Opština Kotor, Crna Gora.

DI-MARC projekat je fokusiran na implementaciju digitalnih tehnologija u funkciji unapređenja inkluzije, odnosno na unapređenje digitalnih marketing kompetencija osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu (remote work). Rad na daljinu stvara izuzetan potencijal za zapošljavanje osoba sa fizičkim invaliditetom, međutim ključni izazovi sa kojima se one suočavaju su delimična ili potpuna isključenost sa tržišta rada i nedostatak digitalnih kompetencija potrebnih za zapošljavanje, kako na tradicionalnom tržištu rada, tako i na digitalnim platformama za rad na daljinu (Upwork, Freelancer, Fiverr). S tim u vezi, cilj DI-MARC projekta je unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom, koji se postiže (1) procenom nivoa njihovih postojećih veština i kompetencija i (2) kreiranjem i sprovođenjem programa obuke usmerenih na izgradnju i unapređenje kompetencija potrebnih za rad. Segment digitalnog marketinga je odabran kao primarni za istraživanje jer je na platformama za rad na daljinu značajno povećana potražnja za poslovima u ovoj oblasti, te su i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa fizičkim invaliditetom najveće u oblasti digitalnog marketinga.

Prvi sastanak projektnog tima

Promocija programa DI-MARC na konferenciji povodom 3. decembra, međunarodnog dana osoba sa invaliditetom pod nazivom "Podrška zapošljavanju i edukaciji OSI"

Gostovanje predsednice udruženja Osoba sa invaliditetom Beograd Gordane Pušare na Red TV televiziji, promocija programa i uloga Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd u projektu DI-MARC kao jedinog udruženja iz Srbije izabranog od strane Instituta ekonomskih nauka Beograd za učestvovanje u projektu

13.2.2024. Sastanak sa Udruženjem gradjana "Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor" u vezi učestvovanja u Di-Mark projektu.

Gostovanje predsednice udruženja Osoba sa invaliditetom Beograd Gordane Pušare u Glasu javnosti, promocija programa i uloga Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd u projektu DI-MARC kao jedinog udruženja iz Srbije izabranog od strane Instituta ekonomskih nauka Beograd za učestvovanje u projektu

15.2.2024. Sastanak sa udruženjem Osoba sa invaliditetom Užice u vezi realizacije i učestvovanja u Di-Mark projektu.

U organizaciji Udruženja osoba sa invaliditetom "Beograd" 21.2.2024.godine realizovan je sastanak u prostorijama gradske opštine Zvezdara, kojem su prisustvovali predsednik opštine Zvezdara, Vladan Jeremić, zamenik predsednika opštine, Dragana Djurić, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici OCD, kao i Gordana Pušara i Snežana Dašić ispred UOSI "Beograd". Sastanak je održan sa ciljem promocije i uzimanja učešća u istraživanju i planiranoj obuci u okviru projekta DI-MARC, koji je usmeren na podizanje kompetencija za digitalni marketing osoba sa telesnim invaliditetom. Predsednik Udruzenja, Gordana Pušara i saradnik Udruženja, Snežana Dašić prisutne su upoznale sa bližim informacijama o projektu i istakle značaj uključivanja OSI u istraživanje, kao i kasnije učešće u programu obuke.

23.2.2024. Sastanak sa udruženjem Studenata sa hendikepom Niš u vezi realizacije i učestvovanja u Di-Mark projektu.

23.2.2024. Sastanak sa Udruženjem distrofičara Jablaničkog okruga Leskovac u vezi realizacije i učestvovanja u Di-Mark projektu.

Promocija DI-MARC projekta na TV Leskovac

29.02.2024.u Novom Sadu je održan sastanak radi promocije Di-Marc projekta. Sastanaku su prisustvovali predsednici Saveza Invalida rada Vojvodine, Saveza Bubrežnih invalida Vojvodine, Saveza Distrofičara, Saveza Paraplegičara i Društva multipleks skleroze Vojvodine. U pitanju je bio interaktivni sastanak gde su predstavnici Udruzenja osoba sa invaliditetom Beograd, predsednik udruženja Gordana Pušara i saradnik Snežana Dašić predstavili projekat i pozvale na učešče u istraživanju koje se organizuje u okviru projekta. Nosilac projekta je institut ekonomskih nauka i naše udruženje je partner na projekatu Di-Mark. U okviru projekta se radi istraživanje na 300 osoba sa invaliditetom od kojih će biti odabrano ukupno 45 kandidata iz regiona, po 15 kandidata iz Republika Srbije, Hrvatska i Crna Gora za obuku iz digitalnog marketinga.

U ponedeljak 4. 3. 2024. je održan Sastanak u centru za samostalni život osoba sa invalididitetom u vezi realizacije i učestvovanja u istraživanju osoba sa invaliditetom u oblasti digitalnog marketinga u Di-Mark projektu.

29.3.2024.godine, sa početkom u 13 časova, održana je konferencija "Osnaženi možemo napred" u Gradskoj opstini Voždovac. Govornici na konferenciji su bili Gordana Pušara, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd, Ljiljana Markovic koordinator za regionalni razvoj i upravljanje projektima, Snežana Dašić, dipl.socijalni radnik- master politikolog socijalne politike, Marijana Taranović Todorović, dipl. Defektolog, Marija Stefanović, psiholog. Ljiljana Markovic je prisutnima predstavila projekat DI-MARC, regionalni projekat finansiran od strane EU Socijalnog Fonda Plus, a koji za cilj ima osnaživanje osoba sa telesnim invaliditetom za rad na daljinu, jačanjem kompetencija za rad u oblasti digitalnog marketinga. Gordana Pušara je prisutne obavestila o aktuelnostima vezanim za rad Udruženja na projektu Di-Marc. Snežana Dašić je prisutne informisala o osnovnim ciljevima projekta Di-Marc

U prostorijama gradske opštine Zvezdara, u organizaciji Kancelarije za pomoć osobama sa invaliditetom, dana 3.4.2024.godine održan je sastanak interne mreže organizacija, saveza i udruženja osoba sa invaliditetom sa teritorije ove opštine. Sastanku su, ispred Udruženja osoba sa invaliditetom "Beograd" prisustvovali Branislav Paskulj, zamenik predsednika Udruženja, Marko Jović, član Udruženja i zamenik sekretara Skupštine opštine Zvezdara, kao i Snežana Dašić, dipl.socijačni radnik - master politikolog socijalne politike, stalni stručni saradnik Udruženja. Snežana Dašić je na sastanku predstavila projekat DI-MARC, koji Udruženje realizuje zajedno sa još devet partnera, u koordinaciji Instituta ekonomskih nauka iz Beograda. Tom prilikom, pozvani su predstavnici svih udruženja koja okupljaju članove sa telesnim invaliditetom da svoje članstvo informišu o pomenutom projektu, kao i prilici za uzimanje učešća u istraživanju, koje je u toku, a samim tim i o potencijalnom učešću u predstojećoj obuci za unapredjenje kompetencija za rad na daljinu u oblasti digitalnog marketinga.

Dana 05.04.2024. u Sokobanji održan je sastanak sa predstavnicima opštine Sokobanja.
Na sastanku su prisustvovali:
Predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd - Gordana Pušara
Predstavnici Sokobanje:
Danijela Vasiljević - predsednica Skupštine opštine Sokobanja
Milena Antić - Koordinator i analiza projekata u oblasti rada sa omladinom
Jelena Vasiljević Milosavljević - većnik za zdravstvo, prosvetu, socijalnu politiku i verske zajednice.

Predsednik UOSI Beograd Gordana Pušara je predstavila rad na projektu Di Marc, predstavila je nosioce projekta i partnere kao i način rada na projektu, istraživanje osi a kasnije i selekciju osoba sa invaliditetom koje će proći obuku iz digitalnog marketinga.
Predstavnici Sokobanje su izneli svoj način rada i pomoć koju pružaju osobama sa invaliditetom.

Dogovorena je saradnja i kontaktiraje OSi radi uključivanja u program.

Sastanak je završen na obostrano zadovoljstvo zbog postignutog dogovora o saradnji.