logo2

Konferencija “Pomoc, podrska i zaposljavanje osoba sa invaliditetom”

Udruzenje osoba sa invaliditetom  Beograd  Vas sa velikim zadovoljstvom  poziva  da se prijavite za učešće na  konferenciji   Tema  „,Pomoć -podrška i  zapošljavanje  osoba sa invaliditetom‚‚

Konferencija će se održati  9.  juna 2021. godine sa  početkom  u12h u  sali  Go Zvezdara,   Bulevar Kralja ALeksandra  77. Konferencija se  organizuje  uz podrsku  Go Zvezdara  – pomoc  zaposljavanju   Osobama sa invaliditetom.

Konferenciji predstavlja pomoc osnaživanja u angažovanju – zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao jedne od ključnih oblasti za unapređenje i uključivanje osoba sa invaliditetom u društvene i ekonomske procese društva.

Cilj konferencije je predstavljanje programa pomoci pri zaposljavanju osoba sa invaliditetom i –ostvarivanje subvencija.


Govornici na koferenciji su:
– Predsednik GO Zvezdara gospodin Vladan Jeremić
– Predstavnik NSZ Biljana Jelenković Paspalj, načelnik Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
– Predsednik Udruzenja Godana Pusara

Tags: No tags

Comments are closed.