O nama

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd (OSI) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pravne bezbednosti na radu i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ciljevi udruženja OSI:

 • Borba za ravnopravnost
 • Unapređenje i promovisanje života i rada
 • Doprinos borbi protiv nasilja i nedoličnog ponašanja prema OSI
 • Organizovanje sportskih aktivnosti
 • Edukacija i pomoć pri zapošljavanju i ostvarivanju prava iz PiO
 • Pružanje pravne i materijalne pomoći
 • Pomoć u organizovanju nege i brige ugroženim OSI

Aktivnosti udruženja OSI:

 • Medijska promocija oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i pravne bezbednosti na radu, poboljšanja uslova na radu i zapošljavanja
 • Pedlaganje propisa i aktivnosti na sprovođenju reformi u školstvu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti
 • Pomoć pri ostvarivanju prava iz PIO OSI i invalida rada
 • Zalaganje za regularnost u zapošljavanju i saradnju sa NSZ
 • Organizovanje sajma zapošljavanja
 • Borba protiv nasilja i nedoličnog ponašanja prema OSI
 • Organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblasti edukacije
 • Organizovanje pomoći lekara, psihologa i stručnjaka za rad na edukaciji OSI
 • Pomaganje sportskih talenata, amaterskih i rekreativnih sportskih aktivnosti
 • Uključivanje u projekte evropskih i međunarodno specijalizovanih programa koje finansiraju odgovarajuće organizacije i institucije
 • Povezivanje sa sličnim organizacijama.

Naš tim

Predsedništvo

 • Gordana Pušara - predsednik

Upravni odbor

 • Gordana Pušara - predsednik UO
 • Branislav Paskulj - član UO
 • Tihomir Jokić - član UO

Nadzorni odbor

 • Igor Panajotović - predsednik NO
 • Branislava Milićević - član NO
 • Eva Rupaner - član NO
 • Danijela Đurković - Predsednica aktiva OSI Obrenovca

Tim saradnika

 • Biljana Talijan Vasić - Diplomirani psiholog - saradnik za psihološku podršku
 • Marko Jović - Diplomirani pravnik - saradnik za pravnu podršku
 • Vera Kondić - Diplomirani psiholog
 • Snežana Dašić - Socijalni radnik
 • Milana Jelovac - Master logoped