Online-Training

Organizovanje edukativnog treninga

Udruzenje osoba sa invaliditetom Beograd je organizovalo edukativni trening za pisanje i upravljanje projektima kod domacih i medjunarodnih donatora.

Trening se odrzava 28. – 30. jula u Resursnom centru Beograd – Kuca ljudskih prava, ulica Kneza MIlosa 4.

Satnica odrzavanja treninga:

Sreda 28.07.2021. od 14 – 17h

Cetvrtak 29.07.2021. od 10 – 17h

Petak 30.07.2021. od 10 – 17h

Ciljevi edukacije i treninga su podizanje kapaciteta udruzenja i profesionalaca za uspesniji pristup donatorskim sredstvima. Taj cilj se postize kroz unapredjenu saradnju sa lokalnom zajednicom, dobru komunikaciju sa kljucnim partnerima – institucijama i donatorskim organizacijama. Zbog toga je potrebno unapredjivati vestinu lobiranja i pripremu projektne dokumentacije za konkurse koji pruzaju finansijsku podrsku projektnim idejama.

Organizacije koje se bavi unapredjenjem polozaja osetljivih grupa mogu ispuniti svoju misiju ako su izmedju ostalog uspesne u pronalazenju sredstava sa kojima finansiraju i sufinansiraju svoje projektne ideje, obezbedjuju odrzivi razvoj i znacajno jacaju svoje kapacitete. To je istovremeno i sansa za mlade i kreativne clanove da se aktivnije ukljuce i radno angazuju.

U okviru planirane edukacije predstavicemo projekte za konkurse medjunarodnih donatorskih organizacija iz pozicije nosioca (aplikanta), partnera i tzv. associate partnera (saradnika). Smatramo da je u okviru te edukacije veoma vazno savladati i vestinu uspesne komunikacije sa donatorima, javnoscu, izmedju korisnika usluga i organizacije koja se bavi unapredjenjem polozaja osetljivih grupa.

Jedna celodnevna radionica bice posvecena strategiji uspesne komunikacije.a dve pisanju projekata finansijskom izvestavanju.

Tags: No tags

Comments are closed.