Projekat – MI MOŽEMO DA

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd u partnerstvu sa Gradskom oopštinom Obrenovac odnosno Komisijom za socijalna pitanja 20. oktobra počeli su realizaciju projekta „Mi možemo da…“ čiji je cilj markiranje problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom koje žive na poplavljenoj teritoriji Obrenovca. Projekat je podržan od Gradske uprave grada Beograda iSekretarijata za socijalnu zaštitu i odvijaće se u više faza.

Naime Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd održaće radionice i otvorene tematske susrete u čijem radu će učestvovati osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica kao i sve druge zainteresovane osobe sa teritorije opštine Obrenovac koje žele poboljšati kvalitet svoga života. Interesantno je napomenuti da će na tematskim susretima pored ososba sa invaliditetom učestvovati njihovi ukućani i personalni asistenti kao i građani lokalne zajednice.

Planirana je organizacija 6 ovakvih okupljanja koji će u stvari biti takmičenje u igranju šaha, tri knjževno-pesničke večeri, izložba likovnih radova osoba sa invaliditetom i jedno predavanje o reproduktivnom zdravlju a planiran je i jedan izlet. U okviru projekta biće organizovane psihološke radionice pod nazivom “Sa emocijama na ti” i “Ja u stresu ja u krizi”

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *