20240127_105147

Radionica dekupaža

Prema planu za realizaciju radionica Dekupaž, 27.01.2023.godine započet je set radionica, prema usvojenom planu.
U uvodnoj radionici, učesnici su upoznati sa zanimljivostima iz istorijata i nastanka same tehnike, kako je i kada nastala i za šta se sve vekovima primenjivala. Nakon toga upoznati su sa materijalom koji je potreban za rad, načinom upotrebe svakog pojedinačnog materijala.
Radionice će biti realizovane tokom 4 nedelje, 2 radionice nedeljno, ukupno 8 radionica u trajanju od 90 minuta.
Radionice realizuje Marijana Taranović Todorović, mast.defektol, oligofrenolog, sa višedecenijskim iskustvom u radu sa osobama sa invaliditetom.

Tags: No tags

Comments are closed.