Saopštenje povodom projekta „Uključite i moje misli u vaše melodije“

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd u partnerstvu sa Udruženjem ,,Srećan put”
Dana 15.08.2018 godine je otpočelo realizaciju projekta:

„Uključite i moje misli u vaše melodije“

donator projekta je GO Zvezdara

Projektom se podstiče kulturno i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom
Ovim projektom podstičemo inovativnost i kreativnosti u kulturi tako što navodimo muzičare da do umetničkih dela dolaze kroz kreativni proces koji će realizovati zajedno sa ciljnom grupom kojoj se projekat obraća. Muzičari stvaraju zajedno sa OSI literalni predložak na osnovu kojeg muzičari kreiraju muzičke numere a ideje su dobijene od strane OSI i u vezi su sa njihovim životnim iskustvom.

Tokom projekta se realizuje umetnička participacija koja obuhvata ostvarivanje saradnje mladih umetnika i osoba sa invaliditetom kroz koju će se stvoriti muzičke numere inspirisane ličnim materijalima osoba sa invaliditetom.

Ciljna grupa kojoj je projekat namenjen:
Osobe sa invaliditetom i studenti umetničkih fakulteta i humanističkih nauka – učestvuju u radionicama koje vodi naš umetnički tim tokom kojih stvaraju poeziju na osnovu koje će se kreirati muzičke kompozicije a potom i interpretirati pred publikom. Deo učesnika će pripremati dokumentarni film o procesu rada na projektu.
Muzika je dobro sredstvo komunikacije jer nam je svima bliska, te je putem muzike lakše, kako poslati željenu poruku, tako je i lakše primiti.

Beograd 24.09.2018
Predsednik
Gordana Pušara

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *