SAOPŠTENJE

U organizaciji Udruženja osoba sa invaliditetom – „Beograd“, u Beogradu je, u petak, 10.02.2017.g. u zgradi Narodne skupšine Republike Srbije, ul.Kralja Milana 14 održana je tribina pod nazivom “Pružanje podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom”. Na tribini su govorili – Vladimir Pešić, Pomoćnik Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragomir Petronijević – član Gradskog veća Grada Beograda, Vesna Rakonjac, predsednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Skupštine Srbije.

Gordana Pušara, organizatorka tribine i predsednica Udruženja osoba sa invaliditetom „Beograd“, Tijana Stoiljković Rolović – mlađa saradnica Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade republike Srbije, Vesna Zdravković predstavnica GCSP Beograda,Biljana Jelenković Paspalj, Načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje, Vera Kondić, psiholog, Zoran Milovanović – predsednik Udruženja “Ada Čukarica”, Nenad Abramović – predsednik Udruženja “Zavičaj” Vesna Nestorović, predsednica udruženja „Beli štap“, i i poslodavci iz društveno odgovornih preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, i predstavnici drugih udruženja osoba sa invaliditetom.

Učesnici Trbine su kroz svoja izlaganja pokazali da su u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom napravljeni kvalitetni pomaci u odnosu na prethodni period, ali da to još nije stanje sa kojim možemo da budemo u potpunosti zadovoljni.Prisutni na Tribini su saznali o različitim modalitetima zapošljavanja OSI, kroz socijalno preduzetništvo, projekte zapošljavanja OSI koje su sprovodili Grad Beograd i Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru svojih redovnih aktivnosti, kao i projekte podrške zapošljavanju koja su sprovodila udruženja osoba sa invaliditetom.Iako se sve više institucija i organizacija, svaka na svoj način angažuje u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, stiče se utisak izostanka njihovog povezivanja u sistem, koji bi omogućio da se procesi integracije OSI u zajednicu, putem zapošljavanja, uspešnije i brže sprovode, kao i da informacije budu dostupne što širem krugu zainteresovanih.Time bi se postiglo i da se primeri dobre prakse u ovoj oblasti koji postoje u Beogradu, na sličan način implementiraju i u druge gradove i područja Republike Srbije.

Veliku nadu ulažemo u Strategiju zapošljavanja OSI, ali jedino pod uslovom da je za njenu realizaciju predviđeno i učešće civilnog sektora, odnosno organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Bilo bi od velike koristi kada bi država i lokalna samouprava u narednom periodu, u što većoj meri uključile organizacije OSI u sve aktivnosti koje se planiraju i sprovode u oblasti zapošljavanja, i svih drugih segmenata života i rada OSI, jer organizacije ovog tipa najbolje poznaju probleme i moguća rešenja za svoje članstvo.S tim u vezi, bilo bi izuzetno značajno da predstavnici organizacija OSI, budu članovi radnih grupa koje rade na izradi zakona koja se tiču osoba sa invaliditetom, kako u oblasti zapošljavanja, tako i u drugim oblastima.

Takođe, je predloženo da se Zakon o radu vrati odredba po kojoj osobe sa invaliditetom ne bi mogle da budu proglašene za tehnološki višak, što bi bila jedna od aktivnih mera koja bi uticala da se broj OSI na tržištu rada ne uvećava na ovaj način. Međutim, potrebno je i više od toga: potrebno je pre svega, stvarati podsticajni ambijent za zapošljavanje i ukupnu integraciju OSI u zajednicu, kroz otklanjanje predrasuda i svih drugih barijera gde god one postoje, što podrazumeva sistemski pristup, u koje je uključeno školstvo, zdravstvo, iskustva društveno odgovornih poslodavaca, ali i iznalaženje novih modaliteta zapošljavanja OSI i finansiranje svih segmenata koji mogu da obezbede napredak u ovoj izuzetno značajnoj i osetljivoj oblasti.

Organizatori tribine, „Udruženje osoba sa invaliditetom-Beograd“ apeluje na medije i javnost da veću pažnju poklone vidljivosti osoba sa invaliditetom i razbijanju svih predrasuda o građanima naše zemlje koji nisu manje sposobni od drugih, već drugačiji na svoj način. Cilj skupa, koji je okupio gotovo stotinu predstavnika nevladinog sektora, osoba sa invaliditetom, predstavnika resornih ministarstava, Narodne skupštine Republike Srbije, Grada Beograda, Nacionalne i gradske službe za zapošljavanje, Kancelarije za mlade Vlade RS, institucija Grada Beograda, potencijalniih poslodavaca, medija i drugih zainteresovanih strana, pokazao je svoju višestrukost i višeznačnost, na isti način kao i oblast zapošljavanja OSI kojoj smo se u dinamična tri sata bavili.Istaknuta je potreba da se zajedničkim akcijama, medijskim nastupom a pre svega poboljšanjem saradnje direktno ukaže na položaj osoba sa invaliditetom u društvu, unapredi direktno povezivanje udruženja i osoba sa invaliditetom, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i svih državnih institucija koje pomažu i mogu pomoći unapređivanju statusa osoba sa invaliditetom i zajednički raditi na promeni shvatanja poslodavaca o mogućnostima osoba sa invaliditetom, na razbijanju predrasuda o njihovim sposobnostima i aktivaciji samih osoba sa invaliditetom u traženju posla i preduzimanju direktnih akcija radi promene. Na skupu je zaključeno da je neophodno pojačati saradnju svih udruženja pre svega radi jasnog definisanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva rada i upućen je apel svim učesnicima tribine da se zajedničkim akcijama doprinese unapređenju zakonske regulative koja definiše prava i obaveze države i poslodavaca za veću zaposlenost osoba sa invaliditetom, kao i potreba aktivacije samih osoba sa invaliditetom.

S, poštovanjem
Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *