Tribina o zapošljavanju

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd organizovalo je i održalo Tribinu u utorak 18.10.2016 u maloj sali zgrade Gradske uprave, Trg Nikole Pašića br. 6 u okviru projekta “Ja hoću ja mogu da…” sa temom: Pomozi, podrži, prihvati i zaposli osobu sa invaliditetom.
Projekat je podržala Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda.

Tribini je prisustvovalo više od 60 učesnika, a o temi su govorili predstavnici udruženja, organizacija, i sportskih društava koji su posvećeni radu sa osobama sa ivaliditetom i koji pružaju podršku aktivnostima udruženja invalida i samim osobama sa invaliditetom.

Uvodnom reči, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd Gordana Pušara, pozdravila je prisutne i predstavila projekat i dosadašnje aktivnosti Beogradskog udruženja osoba sainvaliditetom Predsednik Begradskog šahovskog kluba Slepih “Napredak” Mirko Dimitrijević, koji je i partner na projektu, govorio je o učešću slepih i slabovidih u sportu i o problemima sa kojima se susreću.
Predstavnik Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda koja je podržala i odobrila projekat, naša legenda sporta Nenad Stekić, izneo je program rada Kancelarije, a ujedno pozvao prisutne i predstavnike udruženja da prate programe koje kancelarija nudi i uključe se u njen rad.

Direktor Gradskog centra za Socijalno preduzetništvo Beograda, Miodrag Pešić predstavio je program ovog centra, aktuelne projekte, kao i mogućnosti obuke koje centar nudi. Ujedno je pozvao prisutne na saradnju sa centrom.

Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), je izneo da rad se ogleda u stvaranju uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada. U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, NSZ sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju mere i programe profesionalne rehabilitacije, kao i programe podsticanja zapošljavanja za nezaposlenih osoba sa invaliditetom. U cilju podsticanje poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbeđenev su Subvencija zarade osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta.
-Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške – radna asistencija NSZ organizuje tematske sastanke, okrugle stolove, neposrednog kontakta sa poslodavcima, Pomoćnik u Sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda, g-din Vladan Pajić, predstavio je aktivnosti Sekretarijata i istakao dosadašnji rad i projekte u domenu sporta.

Tribini su prisustvovali i predstavnici Paraolimpiskog komiteta Srbije.-POKS Generalni sekretar POKS-a, gospodin – Bojan Jaćimović, predstavio je rad POKS-a i naglasio dosadašnje uspehe sportista. Među prisutnim učesnicima bio je i Mitar Palikuća član stonoteniske paraolimpijske reprezentacije Srbije i osvajač bronzane medalje na nedavno završenim Paraolimpijskim igrama u Rio de Ženeiru. Svojim primerom najbolje je pokazao šta sve osoba sa invaliditetom može i da za osobe sa invaliditetom nema prepreka za bavljenje sportom.

Predsednik udruženja “Zavičaj”, Nenad Abramović govorio je o problemima raseljenih i doseljenih osoba sa invaliditetom , i Ratnih Vojnih Veterana.

Na tribini su bili prisutni predstavnici jednog broja poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Među njima, kao pozitivan primer istaknuto je Javno komunalno preduzeće “Beograd put” čiji je predstavnik na ovom događaju bio pomoćnik direktora preduzeća Dušan Petrović. Predstavnici udruženja su naveli da preduzeće “Beograd put” zapošljava oko 30 osoba sa invaliditetom i da se nadaju da će njihov primer slediti i ostala preduzeća u gradu. Prisutnim poslodavcima podeljeni su radne biografje prisutnih osoba sa invaliditetom.
Po završenoj diskusiji donet su zaključci:
– Osobe sa invaliditetom moraju biti vidljivije u društvu i da se maksimalno treba zalagati za poboljšanje njihovog položaja.
– Osnaživanje se u naj većoj meri odnosi na zapošljavanje osoba sa invaliditetom čime u sadašnjem trenutku nemožemo da budemo zadovoljni.
– Same osobe sa invaliditetom moraju da uzmu ulogu i da prezentuju svoja znanja i sposobnosti jer šira javnost gaji predrasude i nije upoznata na pravi način sa potencijalima osoba sa invaliditetom.

U proces promocije osoba sa invaliditetom treba sva udruženja da se uključe, a samim tim najveća podrška su i mediji koji će prikazivanjem uspešnih, obrazovanih, zaposlenih i porodica OSI, prezentovati pozitivnu sliku o tim osobama i tako razbijati predrasude koje su glavna prepreka u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Poslodavcima je poslata poruka: Prihvatite osobe sa invaliditetom – “Više zaposlenih manje penala”.

S poštovanjem.

Gordana Pušara

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *