IMG-2d0d1e3fb24364043079e4cb6456dac0-V

Završna konferencija programa “Iz kruga u okruženje 2023.”

Dana 25.10.2023. godine održana je završna konferencija programa “Iz kruga u okruženje 2023” koji je realizovan uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U okviru programa realizovana su dva ciklusa edukativnih radionica – predavanja, kao i radionica, diskusionih i fokus grupa sa članovima Udruženja osoba sa invaliditetom “Beograd”, Beogradskog centra za osobe sa invaliditetom, Udruženja gluvih i nagluvih, Obrenovačkog ženskog centra, Udruženja ratnih vojnih invalida Obrenovac i Instituta mladih Srbije, na temu Psihosocijalne intervencije u kriznim situacijama i NEnasilje.

Radionice su realizovale psiholog Biljana Talijan Vasić i Snežana Dašić, dipl. socijalni radnik – master politikolog socijalne politike za ukupno 12 članova UOSI i 16 članova ostalih udruženja. 

Evaluator je iznela zaključak da su oba ciklusa radionica ocenjena veoma visokom ocenom – 4.85 i 4.87, da su realizovane prema unapred planiranoj dinamici i strukturi, da su bile visoko motivišuće, primenljive i sadržinski relavantne za učesnike istih.

Govornici na tribini su bili:

  • Uvodna reč i predstavljanje programa Gordana Pušara, predsednik udruženja,.
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom,– Julijana Stanisavljević, Predstavljanje rada ministarstva.
  • Ministarstvo za Ljudska i Manjinska Prava i Društveni Dijalog, Nikola Radojković – Diskriminacija Osi.
  • Predstavljanje programa radioničari socijalni radnik Snežana Dašić i Biljana Talijan Vasić Psiholog.
  • Nacionalna služba za zapošljavanje, Slavica Belenzada, službenik za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije programi i mere

Tags: No tags

Comments are closed.