20240329_132151

Završna konferencija projekta “Osnaženi možemo napred”

Dana 29.3.2024.godine, sa početkom u 13 časova, održana je završna konferencija projekta “Osnaženi možemo napred” u Gradskoj opstini Voždovac.

Projekat je podržan od Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograd . 

Gordana Pušara, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd je otvorila konferenciju i predstavila program.

Na konferenciji su bili govornici

Julijana Stanisavljević, predstavnik MINRZS koja je predstavila rad ministarstva i programe koje ministrastvo podržava a vezani su za osobe sa invaliditetom

realizatori radionica

Snežana Dašić, dipl.socijalni radnik- master politikolog socijalne politike, je predstavila dosadašnji rad na programu “Reci mobingu NE!” gde su kroz setove radionica osobe sa invaliditetom naučene da prepoznaju mobing i da se zaštite od mobinga.

Marijana Taranović Todorović, dipl. defektolog, realizator kreativnih radionica dekupaž tehnike je prisutnima predstavila svoje radionice i ostvaren uticaj na osobe sa invaliditetom

Marija Stefanović, psiholog, realizator radionica psihološke podrške za osobe sa invaliditetom predstavila je rad sa osobama sa invaliditetom i na konkretnim primerima pokazala efekat radionica psihološke podrške.

Realizatori radionica su ukratko prezentovali sadržaj koji je tokom trajanja projekta obradjivan, kao i sopstvene utiske, zapažanja i preporuke za buduće aktivnosti. 

Govornik na konferenciji je  bila i gospoodja Ljiljana Markovic koordinator za regionalni razvoj i upravljanje projektima koja je predstavila program Di-Marc.

Zaključak konferencije je da je program dobro realizovan, da su ciljevi postignuti i da su osobe sa invaliditetom učesnici u programu osnaženi i pripemljeni za samostalni život

Tags: No tags

Comments are closed.