Kurs – Anti-kancer ishrana i anti-kancer život

Obaveštavamo  Vas  da   su   u ime   Udruženje  Osoba sa invaliditetom Beograd Gordana Pušara I  Marina  Zuvić prisustvovale  kursu  koji  su  poklonili  predstavnici  Nutribios.

 „Anti-kancer ishrana i anti-kancer život” koji se održao  19. maja 2018. u terminu od 10.00 do 14.00 časova, u prostorijama “In Centra” (Cara Lazara 5-7, Beograd, pored Narodne banke). Predavač je  prim. dr Ljiljana Bajić Bibić.

 KURS JE NAMENJEN I ZDRAVIMA I BOLESNIMA. ZDRAVOM ISHRANOM I ZDRAVIM ŽIVOTNIM STAVOM I NAVIKAMA MOGU SE  SPREČITI MNOGA  OBOLJENJA.

ŠTA JE  NAUČENO  NA  KURSU 

-koliko sami doprinosimo nastanku maligniteta

-šta utiče na njihov nastanak

-koliki je uticaj hrane

-koliko hranom unosimo i otrove

-prehrambeni aditivi, pesticidi i GM hrana i njihov uticaj na zdravlje

-antikancerogena hrana

-lečenje hranom

-kako izbeći greške pri odabiru hrane

-kvalitet vode

-“zdrava” i “nezdrava” plastična ambalaža

-kako detoksikovati organizam

-kako i kojom hranom poboljšati imunitet

-hrana i umanjenje tegoba tokom hemioterapije

-kako se snaći sa raznim preporukama i (ne)proverenim tekstovima

-elektromagnetsko zračenje i zdravlje

-hemikalije u našem okruženju (kozmetika, sredstva za čišćenje…)

-uticaj psihičkog života na zdravlje

-kako se (iz)boriti sa strahom, osećajem bespomoćnosti i izolacije

-kako se suočiti sa bolešću i prevazići strah

-kako postići psihičku ravnotežu

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *