3

Obuke za rad na računaru za osobe sa invaliditetom

Integralni i inkluzivni program osnaživanja osoba sa invaliditetom za traženje posla “Zajedno do posla”

Program se realizuje u 3 faze U prvoj fazi su organizovane grupe odabrani su polaznici i odrađeno tematsko savetodavni rad sa osobama sa invaliditetom.

U drugoj fazi su počele radionice kao deo Psihosocijalne podrške u traženju posla (2 meseca po 1-2 nedeljno ) održavaju se u Gradskoj Organizaciji slepih i slabovidih u Jevrejskoj 24 Beograd.

Takođe su počele i obuke za rad na računaru za osobe sa invaliditetom a obuke se održavaju u prostorijama škole Baykom Makedonska 24, a za slepa i slabovida lica u Gradskoj Organizaciji slepih i slabovidih u Jevrejskoj 24 Beograd

17

Integralni i inkluzivni program osnaživanja osoba sa invaliditetom za traženje posla – “Zajedno do posla”

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd u partnerstvu sa Gradskom organizacijom Saveza slepih Beograda otpočeli su 10.07.2015. godine realizaciju programa “Zajedno do posla”. Projekat, koji traje šest meseci odvijaće se na teritoriji grada Beograda, opštine Stari grad i Savski Venac a po potrebi očekuje se uključivanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja sa šire teritorije Beograda. Ovaj program je podržan od Gradske uprave grada Beograda i Sekretarijata za socijalnu zaštitu i njegov cilj je markiranje problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kao i zapošljavanje slepih i slabovidih osoba.

Program se odvija u više faza i obuhvata tematski savetodavni rad sa osobama sa invaliditetom, radionice kao deo psihosocijalne podrške u traženju obuke za rad na računaru za osobe sa invaliditetom i slepe i slabovide sa prilagođenim softverom. U okviru programa, u koji će biti uključeno oko 20 osoba sa invaliditetom, održaće se obuka za traženje posla, pisanje biografije, predstavljanje poslodavcu sa simulacijama realnih životnih situacija. Kao završni deo programa planira se rekreativna aktivnost koja predviđa izlet i obilazak kulturno istoriskih znamenitosti.

sah_krstarenje_1

“Beograde predstavi se i nama” u partnerstvu sa Šahovskim klubom Napredak

Učesnici Svetskog prvenstva za slepe i slabovide šahiste, koje se održava u Beogradu, danas su imali priliku da upoznaju srpsku prestonicu sa Save i Dunava, kao i da se upoznaju sa kulturom i istorijom grada.

Zamenik direktora Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Goran Šehović kazao je da je tura organizovana u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, kao i to da je ovo jedinstvena prilika da se učesnici prvenstva upoznaju sa lepotama i ponudom Beograda.
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima u ovom projektu učestvuje sa dosta organizacija civilnog društva, kao što je Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih, Šahovski klub “Napredak”, Gradska organizacija slepih kao deo projekta Udruženja osoba sa invaliditetom Beograda “Beograde, predstavi se i nama”. Svrha tog projekta je da upotpuni i oplemeni vreme šahista u fazi priprema za turnir, kao i za vreme samog turnira – istakao je Šehović.

tr_15

Tribina PRIHVATI RUKU I POMOZI – ZAPOSLITE OSOBU SA INVALIDITETOM

Osobe sa invaliditetom spadaju među najugroženije društvene grupe u Srbiji jer su izložene diskriminaciji u svim oblastima društvenog života.

O tome ilustrativno svedoči činjenica da je broj pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom upućenih povereniku prošle godine porastao deset puta. U Srbiji živi između 700.000 i 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta.
Prema podacima Svetske banke, samo 13 odsto osoba sa invaliditetom u Srbiji je zaposleno, od čega je samo jedan odsto zaposleno u državnim institucijama i javnom sektoru. Praktično, to znači da je nezaposlenost osoba sa invaliditetom tri puta veća i da je neophodno da se svest i pristup društva promeni kako bi se smanjila diskriminacija osoba sa invaliditetom.
Rešavanje pitanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i šire, ekonomskog osnaživanja, veoma je važno jer bi direktno doprinelo višestrukom poboljšanju kvaliteta života ovih osoba.
Bioetika prepoznaje i diskutuje brojne probleme koje osobe sa invaliditetom imaju u svakodnevnom životu (siromašto, zdravstveni problemi, diskriminacija, socijalna isključenost), ali i ukazuje na neophodnost rešavanja ovih problema – mogućnosti ekonomskog osnaživanja, uključivanje u društveni život, borba protiv predrasuda, rešavanje problema fizičke i arhitektonske nepristupačnosti za osobe sa invaliditetom itd.

17

Poziv na učešće u tribini u okviru projekta “Zajedno korak napred”

Poštovani,
Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd vas poziva da učestvujete na javnoj tribini – skupu koji se realizuje u okviru projekta “Zajedno korak napred” koji finansira GO Palilula, koji se održava 04.11.2015 od 11 do 13 časova u Ustanovi kulture Palilula Mitropolita Petra br 8 (NU Braća Stamenković )

Tribina: Zdravlje i sport osoba sa invaliditetom u lokalnoj sredini GO Palilula

Cilj projekta je umrežavanje, jačanje i osnaživanja organizacija osoba sa invaliditetom, podizanja nivoa međusobne saradnje i povećanja kapaciteta za realizaciju međusobnih projektnih aktivnosti. To je istovremeno i preduslov za snažniji nastup u javnosti i pred donatorima, i veći uticaj na promenu položaja OSI u lokalnoj sredini – GO Palilula i teritoriji grada Beograda.

Primarni cilj ovog projekta je umrežavanja i jačanja organizacija osoba sa invaliditetom, podizanja nivoa međusobne saradnje i povećanja kapaciteta za realizaciju međusobnih projektnih aktivnosti koje rešavaju njihove aktuelne probleme.
Gost tribine biće Nenad Stekić, legenda jugoslovenskog i srpskog sporta, višestruki svetski prvak u skoku u dalj.

“Zdravlje i sport osoba sa invaliditetom u lokalnoj sredini Gradske opštine Palilula”. Zajedno sa njime tribini će prisustvovati i reprezentativka u košarci Ljiljana Stanojević. Oni će, zajedno sa dr Vojinom Vidanovićem, dr Gordanom Božović i predsednikom GOS Beograda Markom Dimitrijević i psihologom Verom Kondić učesnicima tribine govoriti o motivacijama za osnaživanje organizacija osoba sa invaliditet i potrebi da oni svojim aktivizmom utiču na poromenu sopstvenog položaja i statusa u lokalnoj sredini. Svojim dolaskom podržite Udruženje osoba sa invaliditetom

Prijave za učešće slati na email: udruzenjeosibeograd@gmail.com, najkasnije do utorka 03.11.2015 do 12 časova.

Uz prijavu dostavite sledeće podatke:
ime prezime, naziv organizacije koju predstavljate i kontakt telefon ili email