Dodela priznanja zvezde Beograda

Kancelarija za mlade Grada Beograda je dodelila priznanja udruženjima, institucijama i pojedincima “Zvezde Beograda 2016”, za najbolje projekte čije su aktivnosti podržane na konkursima organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda.

Među izabranim udruženjima, institucijama i pojedincima uručeno Udruženju osoba sa invaliditetom Beograd za projekat – “Ja hoću, Ja mogu DA…”.

Dodelom zlatne zvezde Beograd a čime se potvrđuje odlučnost Grada Beograda da davanjem podrške osnaži udruženja, institucije i pojedince na projektima od značaja za Grad Beograd.

Dodela priznanja u Svečanoj sali Starog dvora 15.03.2017. godine

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *