20210918_104811

Radionica “Zakonska resenja za probleme diskriminacije”

Radionica je odrzana u subotu 18.9.2021. u 10:30 putem zoom aplikacije.

Cilj ove radionice je citanje zakona da nam on daje instrukcije kako se ponasati kad primetimo postojanje diskriminacije i da vidimo sta nedostaje u zakonu da bi se diskriminacija smanjila.

Radionicu organizuje Udruzenje osoba sa invaliditetom Beograd u okviru programa “Iz kruga u okruzenje” koji je podrzan od strane Sekretarijata za socijalnu zastitu Beograd.

20210904_104440

Radionica “Za svaki problem postoji resenje”

Radionica je odrzana u subotu 4.9.2021. u 10:30 putem zoom aplikacije.

Radionicu organizuje Udruzenje osoba sa invaliditetom Beograd u okviru programa “Iz kruga u okruzenje” koji je podrzan od strane Sekretarijata za socijalnu zastitu Beograd.

Naziv radionice je “Za svaki problem postoji resenje”

Cilj ove radionice je da se ucesnici upoznaju, ali i podstaknu da i sami predlazu moguca resenja za vrlo raznolike oblike i probleme diskriminacije, kao i da sagledaju moguce i prevashodno adekvatne nacine reagovanja kada se diskriminacija desava na nivou ponasanja.

.

20210821_120556

Radionioca “Posledice diskriminacije”

III radionica je za cilj imala sagledavanje posledica diskriminacije da bi se, sa jedne strane shvatila veličina  problema, kao i razlozi zašto je potrebno da se na vreme reaguje kada se problem sa diskriminacijom otkrije.


Bavili smo se ličnim  doživljavanjem diskriminatornih ponašanja, ali i prepoznavanjem koje probleme mogu imati i druge OSI koje imaju druge vrste invaliditeta u odnosu na prisutne učesnike, sa namerom da proširimo ugao gledanja prisutnih, jer se tako više može sagledati/osvestiti veličina posledica diskriminacije. Bavili smo se diskriminacijom u oblasti zapošljavanja, odnosno održanja posla, kao i prisutnošću OSI u javnim prostorima i uključenošću u život zajednice. Radionicu smo iskoristili da bismo delovali i motivaciono da bi učesnici u što je moguće većoj meri sagledali probleme iz raznih uglova, a time razmislili i o mogućim rešenjima što je cilj naredne radionice.

Njihovo zadovoljstvo zbog učešća i dobra volja za nastavak rada su potvrda da je ova tema i dalje aktuelna.

20210807_122907

Radionica o diskriminaciji osoba sa invaliditetom

U subotu 7.8.2021. u prostorijama Udruzenja osoba sa invaliditetom Beograd u okviru programa “Iz kruga u okruzenje” koji je podrzan od strane Sekretarijata za socijalnu zastitu Beograd odrzana je radionica putem zoom aplikacije. Pored ucesnika preko zooma, bili su prisutni clanovi koji nisu imali mogucnost online ukljucenja

Vera Kondic, dipl.psiholog i spec. medijacije je ucesnike upoznala sa pojmom, oblicima i nacinima zastite od diskriminacije, ukljucujuci ucesnike u komunikaciju koja je zbog toga bila vrlo ziva i interaktivna. Svi ucesnici su izrazili zadovoljstvo zbog ucesca, koje im je donelo nova saznanja, kao i mogucnost za buducu saradnju.