Integralni i inkluzivni program osnaživanja osoba sa invaliditetom za traženje posla – “Zajedno do posla”

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd u partnerstvu sa Gradskom organizacijom Saveza slepih Beograda otpočeli su 10.07.2015. godine realizaciju programa “Zajedno do posla”. Projekat, koji traje šest meseci odvijaće se na teritoriji grada Beograda, opštine Stari grad i Savski Venac a po potrebi očekuje se uključivanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja sa šire teritorije Beograda. Ovaj program je podržan od Gradske uprave grada Beograda i Sekretarijata za socijalnu zaštitu i njegov cilj je markiranje problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kao i zapošljavanje slepih i slabovidih osoba.

Program se odvija u više faza i obuhvata tematski savetodavni rad sa osobama sa invaliditetom, radionice kao deo psihosocijalne podrške u traženju obuke za rad na računaru za osobe sa invaliditetom i slepe i slabovide sa prilagođenim softverom. U okviru programa, u koji će biti uključeno oko 20 osoba sa invaliditetom, održaće se obuka za traženje posla, pisanje biografije, predstavljanje poslodavcu sa simulacijama realnih životnih situacija. Kao završni deo programa planira se rekreativna aktivnost koja predviđa izlet i obilazak kulturno istoriskih znamenitosti.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *