(In)Validnost na sceni Inkluzija u umetnosti kao put do ravnopravnosti

Udruženjе osoba sa invaliditetom Beograd (UOSI) je organizоvalo događaja podržano od Go Zvezdara na konkursu projektom I mi zajedno možemo da… a u okviru tog projekta održana je ova manifestacja.

Više umetnika muzičara i književnika, pre svega osobe s invaliditetom – održalo je umetničko veče dana utorak 7. novembra 2017. godine u 18 časova u prepunoj Sali Pan Teatar Opštine Zvezdara – Beograd, gde su prisustvovali predstavnici GO Zvezdara predsednik Miloš Ignjatović a manifestaciju je podrzao i otvorio Član gradskog Veća Dragomir Petronijević prisustvovali su članovi GO Surcin.
Direktor GC socijalno preduzetnistvo Beograda Miodrag Pešić predstavnici MRZS, UIRL Zavičaj JKP Beograd put MRZS i mnogobrojni gosti.
Tema umetničke večeri je scenski prikaz poezije u kombinaciji s muzičkim numerama, stvarajući jedinstvenu književno-muzičku manifestaciju sa sloganom “I mi možemo da…”

Sadržaj čine poetska dela koja su napisale osobe s invaliditetom i koje će same recitovati svoja dela.
Njih su dopunili muzičke numere, klasična i popularna dela muzičke umetnosti, obogaćujući ukupan scenski nastup. Muzičke numere su izvele osobe s invaliditetom, uz učešće zdravih osoba.

Cilj projekta je da se osobe s invaliditetom prikažu u najboljem svetlu svojih kreativnih potencijala, i da tako iskažu sposobnost da se nose sa svojim osnovnim životnim problemom. Tako su dali i primer drugima da mogu uspeti u umetničkom nastupu i njihovoj daljoj promociji Andrijane, Nikole, Bojane, Eme i dobar primer Olivere, Filipa, Kud Ripan i MIlke koji pomažu osobama sa invaliditetom .

Posle nastupa umetnika, održao se prijem za sponzore i goste-prestavnike medija.

Srdačno,
Predsednica UOSI Beograd
Gordana Pušara

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *