logo2

Pocela je realizacija programa “Iz kruga u OkrUzenje”

Donor program “Iz kruga u OkrUzenje” je Sekretarijata za socijalnu zastitu.

U okvoru programa ce se odrzati

  • Radionice psiholoske podrske i nasilja u porodici u okviru kojih ce se organizovati radionice iz: Psihosocijalne podrske i intervencije u kriznim situacijama, nasilje u porodici i sirem socijalnom kontekstu, radionice o mobingu i diskriminaciji.
  • Ispitivanje parkinga i arhitektonskih barijera za OSI kao i predlozi za resavanje tih problema
  • Festiva poezije i proze
  • Sahovski turnir
  • Izlet
  • 4 tribine

Takodje u okviru pograma ce se obeleziti znacajni datumi

  • Dan udruzenja osoba sa invaliditetom Beograd
  • Dan porodice
  • Dan osoba sa invaliditetom
Tags: No tags

Comments are closed.