20240229_101416 (1)

Promocija Di-Marc projekta u Novom Sadu

29.02.2024.u Novom Sadu je održan sastanak radi promocije Di-Marc projekta. Sastanaku su prisustvovali predsednici Saveza Invalida rada Vojvodine, Saveza Bubrežnih invalida Vojvodine, Saveza Distrofičara, Saveza Paraplegičara i Društva multipleks skleroze Vojvodine. U pitanju je bio interaktivni sastanak gde su predstavnici Udruzenja osoba sa invaliditetom Beograd, predsednik udruženja Gordana Pušara i saradnik Snežana Dašić predstavili projekat i pozvale na učešče u istraživanju koje se organizuje u okviru projekta. Nosilac projekta je institut ekonomskih nauka i naše udruženje je partner na projekatu Di-Mark. U okviru projekta se radi istraživanje na 300 osoba sa invaliditetom od kojih će biti odabrano ukupno 45 kandidata iz regiona, po 15 kandidata iz Republika Srbije, Hrvatska i Crna Gora za obuku iz digitalnog marketinga.

Tags: No tags

Comments are closed.