20210807_122907

Radionica o diskriminaciji osoba sa invaliditetom

U subotu 7.8.2021. u prostorijama Udruzenja osoba sa invaliditetom Beograd u okviru programa “Iz kruga u okruzenje” koji je podrzan od strane Sekretarijata za socijalnu zastitu Beograd odrzana je radionica putem zoom aplikacije. Pored ucesnika preko zooma, bili su prisutni clanovi koji nisu imali mogucnost online ukljucenja

Vera Kondic, dipl.psiholog i spec. medijacije je ucesnike upoznala sa pojmom, oblicima i nacinima zastite od diskriminacije, ukljucujuci ucesnike u komunikaciju koja je zbog toga bila vrlo ziva i interaktivna. Svi ucesnici su izrazili zadovoljstvo zbog ucesca, koje im je donelo nova saznanja, kao i mogucnost za buducu saradnju.

Tags: No tags

Comments are closed.