IMG-c883d06819add9dc5160f4850406ed14-V

Radionice Nasilje u porodici i širem socijalnom kontekstu u okviru projekta „Iz kruga u okruženje“

Odrzano  je   6 radionica   VREME: februar – mart 2022. godine

MESTO: Prostorije Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd, ul. Dragoslava Srejovića 8a

BROJ UČESNIKA: 10 – 12EDUKATORI: Snežana Dašić i Daniela Vujadinović

TEME: Pojam i vrste nasilja u porodici; Oblici i faze nasilja;

 Nasilje u širem socijalnom kontekstu;

Partnersko, vršnjačko, digitalno, socijalno, institucionalno nasilje;

Kolektivno nasilje;

Mehanizmi i načini odgovora na nasilje, zaštita od nasilja, mehanizmi samozaštite; Institucionalni okvir zaštite od nasilja.

CILJ EDUKACIJE: Participanti imaju podignut nivo ličnih i socijalnih kompetencija, prepoznaju elemente svih vrsta i oblika nasilja, raspolažu mehanizmima za efikasan odgovor na nasilje, kao i mehanizmima zaštite i samozaštite dok su istovremeno upoznati sa sistemskim odgovorom na nasilje. Edukacija se odryavala  kroz teme oblika i faza nasilja, tokom diskusija uočavaju nasilni obrazac koji se ponavlja u različitim iskustvima i situacijama koje su prezentovali, razumeju „ krug nasiljaNaročito je   pokazano  interesovanje za ovladavanje veštinama zaštite i samozaštite, većina navodi da su u praktično-životnim situacijama teško uspevali da se izbore sa nasilničkim ponašanjem drugih. nasilje, kao i specifičnosti nasilja nad osobama sa invaliditetom. povređeno. Posebno pokazano   interesovanje za tumačenje zakonskih i drugih pravnih propisa kojima je uređena oblast zaštite od nasilja, kao i zaštite od nasilja nad  osobama sa invaliditetom.

Tags: No tags

Comments are closed.