IMG_20240224_092806

Radionice “Reci mobingu NE”

U okviru programa ” Reci mobingu NE!”, 4.3. i 6.3.2024.godine održane su peta i šesta radionica ovog ciklusa. Tokom radionica, realizator je sa učesnicima govorila o tome ko je mober, a ko je potencijalna žrtva? Razmenjivala su se različita iskustva, izlistavale zapažene karakteristike i iznosili pojedinačni i zajednički zaključci. U okviru šeste radionice, govorilo se o osećanjima koja se javljaju kod osobe koja trpi mobing, reakcijama koje prate ta osećanja, kao i posledicama ( posebno zdravstvenim) koje su česte posledice ovakvog oblika ponašanja.Radionice su održane online, preko zoom aplikacije, a kod učesnika su pobudile značajan stepen zainteresovanosti.

Tags: No tags

Comments are closed.