Realizacija projekta “Mi sa diskriminacijom na NE”

Pod nazivom “Mi sa diskriminacijom na NE”, u Beogradu je 8. avgusta 2017. godine održana Tribina o istoimenom projektu u organizaciji Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd (UOSI Beograd). Glavna tema skupa, u čijoj su organizaciji ključnu ulogu imali Grad Beograd, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kao i kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, bila je diskriminacija žena raseljenih doseljenih, izbeglih, starosti od 25-65 godina žena romske nacionalne manjine i osoba s invaliditetom u zapošljavanju i društvenom životu uopšte.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *