DSC_5900

Tribina “Zajedničkim snagama do posla”

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd  je dana 23.4.2019. u Starom Dvoru u  ulici Dragoslava Jovanovića br 2 ( Velika – sala 3. sprat) u okviru Programa ,,Zajedničkim Snagama za bolje sutra koji je podržan na konkursu – Sekretarijata  za Socijalnu zaštitu održalo je tribinu ,,Zajedničkim snagama do posla”

Tribini su prisustvovali predstavnici JKP, privatni poslodavci, predstavnici organizacija CD partnerske organizacije i osobe sa invalidsitetom i građanstvo

Govornici na tribini su bili :
Gordana Pušara – Predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd – predstavila je program i dosadašnji rad udruženja osoba sa invaliditetom Beograd
Dragomir Petronijević – Član Gradskog veća i predsednik gradskog Saveta za zapošljavanje. Istakao je da je za današnji bolji položaj osoba sa invaliditetom zaslužna dobra komunikacija među svim zainteresovanim subjektima.
Svi smo saglasni da je zakon koji tretira položaj osoba sa invaliditetom dobar, ali moramo nastaviti zajednički da radimo kako bi se on što bolje primenjivao u praksi.
Zato su ovde i gradski sekretarijati i naša preduzeća kako bi zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje mogli da otvorimo što više mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Još 2014. godine, počev od zgrade Direkcije za građevinsko zemljište, počeli smo sa prilagođavanjem prostorija za osobe sa invaliditetom, a u okviru Saveta za zapošljavanje iz godine u godinu povećavamo broj obuka, naročito u oblasti IT sektora.
Ovo je jedan od načina na koji to radimo, a osnova je direktna komunikacija jer tako svi zajedno naučimo nešto novo. Naš cilj je da smanjimo nezaposlenost u svim oblastima, a to sa uspehom činimo i kada su u pitanju naši sugrađani sa invaliditetom – kazao je Petronijević.
Ljiljana Radović – predstavnik Sekretarijata za Socijalnu zaštitu je presdtavila rad sekretarijata i pomoć osobama sa invaliditetom .
Miloš Ignjatović – Predsednik Go Zvezdara je predstavio dosadašnji rad i
projekte za osobe sa invaliditetom ,kao i saradnju sa udruženjima na teritoriji GO Zvezdara.

Vera Pešut – predstavnik Minrzs – Viši savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom je iznela program rada Ministarstva i saradnju sa preduzećima za profesionalnzu rehabilitaciju.

Biljana Jelenković-Paspalj – NSZ – Načelnik Odeljenja za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Srđan Andrijanić – NSZ – pravno kadrovski analitičar.

Oni su predstavili statističke podatke o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Za razliku od ostalih nezaposlenih (53,5 % žene), kod OSI je veći broj muškaraca (60%) u odnosu na broj žena;

Skrenuta je pažnja na koji način se stiče status osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji – preovladava procena radne sposobnosti – 60% lica sa evidencije NSZ;

Podrška OSI se bazira na individualnom radu i individualnoj proceni
zapošljivaosti. Utvrđuju se mogućnost i želje lica i procenjuje se koje mere na tržištu rada bi mogle dati najbolje rezultate;

Velika pažnja posevećuje se radu sa poslodavcima, kojima je namenjen čitav niz mera:

nefinansijske (posredovanje, selekcija kandidata, sajmovi, obuke…)

finansijske prirode (subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima, subvencija zarade za OSI bez radnog iskustva u trajanju od 12 meseci i refundacija troškova podrške OSI koji se zapošljavaju pod posebnim uslovima (2. stepen procenjene radne spsobnosti) – radna asistencija i troškovi prilagođavanja radnog mesta.

Tribina je imala cilj da se predstave potencijali osoba sa invaliditetom kako bi se ove osobe povezale sa poslodavcima koji žele da ih zaposle

Gordana Pušara predsednik udruženja osoba sa invaliditetom Beograd je istakla : Potrebna je direktna saradnja svih učesnika na tržištu rada (predstavnika civilnog sektora, poslodavaca organa javne vlasti.

Potrebno je da se poslodavci što više informišu o mogućnostima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Postoji potreba da se razmisli o ponovnom uvođenju u naše zakonodavstvo naknade za lica koja zbog invaliditeta rade sa skraćenim radnim vremenom (invalidi II kategorije) i naknade za lica koja rade puno radno vreme na drugim odgovarajućim poslovima (invalidi III kategorije)


Na tribini su doneti zaključci
– Osobe sa invaliditetom kojima je priznat 3. stepen invaliditeta trebaju automatski da dobiju penziju ili neku drugu doživotnu nadoknadu jer su apsolutno nesposobne za rad i zbog toga su nezavidnom socijalno ekonomskom stanju.
– Osobama sa invaliditetom trebaju da budu dostupniji različiti vidovi pomoći i podsticaja kako bi bi bili uključeniji u život zajednice
– Neophodno je sa druge strane i da se spreči zloupotrebu osoba sa invaliditetom ali i zakonskih rešenja koja dozvoljavaju poslodavcima koji imaju 20 i više zaposlenih da se oslobode obaveze zapošljvanja osoba sa invaliditetom.
– Potrebno je da se pojednostavi procedura za dokazivanje invaliditeta. Odnosno da osobe sa trajnim invaliditetom – gubitkom dela tela ne moraju imati kontrolne preglade na svake 1-2 godine već da se donese trajno rešenje o invaliditetu. .

U saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda UOSI Beograd će nastaviti da organizuje tribine sa sličnom tematikom.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *