20231223_101844

Završna radionica i evaluacija radionica Stres(NO)

Dana 23.12.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je deseta radionica hibridnog tipa – u prostorijama Udruženja osoba sa invaliditetom ,, Beograd “, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a i onlajn, preko zoom aplikacije. Današnja tema predstavljala je rekapitulaciju usvojenih saznanja o izvorima stresa na radnom mestu. Zajednički zaključak jeste da se efekti stresa ne mogu neutralisati već ublažiti i da postoje značajne individualne razlike u doživljaju stresa kao i kapaciteti odnosno resursi za prevazilaženje istog što je usaglašeno sa poznatom maksimom grčkog filozofa Epikteta koja glasi: ,, Ljudi nisu uznemireni stvarima po sebi, već svojim viđenjem stvari ” ).

Po okončanju radionice, učesnicima su podeljeni evaluacioni upitnici koje su popunili.

Tags: No tags

Comments are closed.