IMG_20240224_092708

Radionice “Reci mobingu NE!”

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd je u okviru programa “Reci mobingu NE!”, podržanog od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda pokrenula radionice protiv mobinga. Do sad je održano 3 radionice. Radionice ce održavaju online, preko zoom aplikacije i u prostorijama udruženja.

Realizator radionica je Snežana Dašić, dipl.socijalni radnik – master politikolog socijalne politike.

Tags: No tags

Comments are closed.