Saopštenje sprovedene aktivnosti javnog rada

U periodu Maj septembrar, u toku javnog rada koji je odobren od Nacionalne službe za zapošljavanje uradili smo sledeće aktivnosti:

prikupljeni su podaci za firme na GO Palilula o broju zaposlenih OSI

– preko tristotine mejlova poslato svim preduzećima (privatnim i društvenim) na teritoriji GO Palilula – vršeno je pozivanje i obilaženje poslodavaca radi podataka . Dobijeni podaci uneti su u bazu od 305 kontaktiranih firmi.

Ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom je 936.

 

Napomena.

U toku javnog rada Udruženje je angažovalo 3 osobe sa invaliditetom za Javni rad a pri kraju javnog rada tokom saradnje zaposlena je jedna osoba sa invaliditetom što je dobar primer zapošljavanja. Primećeno je tokom pozivanja poslodavaca da dosta poslodavaca nije informisno o zapošnjavanju osoba sa invalioditetom i njihovim mogućnostima za rad.

Predsednik

Gordana Pušara

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *