Okrugli sto pod nazivom “Unapređenje položaja i inkluzija osoba sa invaliditetom u društvu”

Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd je 04.12.2017.godine u zgradi Starog dvora u Beogradu, u okviru projekta “I mi možemo da” i povodom međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održalo okrugli sto pod nazivom “Unapređenje položaja i inkluzija osoba sa invaliditetom u društvu”, gGde su prisustvovali Dragomir Petronijević član gradskog veća, Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, Miloš Ignjatović predsednik opštine Zvezdara, direktor Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Miodrag Pešić, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Jokanović, Biljana Jelenković Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju OSI u nacionalnoj službi za zapošljavanju i Gordana Pušara predsednica udruženja osoba sa invaliditetom Beograd.

Otvarajući događaj, član gradskog veća i predsednik Saveta za zapošljavanju grada Beograda, Dragomir Petronijević istakao je da je danas u Beogradu znatno manje barijera za osobe sa invaliditetom nego što ih je bilo pre tri i po godine.
On je dodao da Savet za zapošljavanje Grada Beograda, čiji je predsednik, posebnu pažnju posvećuje teže zapošljivim grupama. – Najviše uspeha u zapošljavanju osoba sa invaliditetom imali smo u IT sektoru i to će biti prioritet u narednom periodu. Ideja je da se napravi IT centar koji će biti prilagođen osobama sa invaliditetom. Pomoć u zapošljavanju u privatnom sektoru će i dalje biti prioritet za lica sa invaliditetom, dok je od javnih preduzeća „Beograd-put” zaposlio njih najviše – ukazao je Petronijević.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević podsetila je da je nova gradska vlast pre više od tri godine počela prvo da ruši arhitektonske barijere, a onda i sve druge barijere sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, pre svega u pristupu obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti.
Ona je istakla da je u toku ove godine Grad Beograd podržao više Udruženja za osobe sa invaliditetom sa 56 miliona dinara i za narednu godinu najavila još veću podršku.

Miloš Ignjatović, predsednik opštine Zvezdara rekao je da ova beogradska opština na različite načine podržava osobe sa invaliditetom.
“U okviru budžeta opštine odvajaju se sredstva za realizaciju projekata koji imaju za cilj osnaživanje OSI koji žive na teritoriji naše opštine organizovali smo i veliki broj obuka namenjenih ovoj kategoriji naših sugrađana kako bi se oni lakše uključili u svet rada”, istakao je Ignjatović

I direktor Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Miodrag Pešić ocenjuje saradnju ove institucije i Udruženja OSI Beograd ali i ostalim Udruženjima, kao izuzetno dobru.
“U toku ove godine realizovani su projekte kroz koje je prošlo 102 korisnika sa nekom vrstom invaliditeta. Posle informatičke obuke koje smo realizovali u dva ciklusa, prvi u saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanju, boračka i socijalna pitanja i drugi u saradnju sa gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, 13 najboljih odmah se zaposlilo”, istakao je Pešić.

Tatjana Jokanović je istakla da “Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primila je povećan broj pritužbi u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina. Pored ove oblasti, pritužbe su podnošene i zbog diskriminacije u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, kao i rada i zapošljavanju istakla je Tatjana Jokanović, pomoćnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jokanović je navela primere diskriminacije koje su se dešavali u zdravstvu i obrazovanju gde je poverenik reagovao kako se isti problem ne bi ponavljali.

Biljana Jelenković Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju OSI. Za zapošljavanje osobe sa invaliditetom poslodavac može da koristi više programa u isto vreme. Važno je da naglasimo da je poslodavac na dobitku, jer dobija finansijsku pomoć, ispunjava zakonsku obavezu i dobija radnika. Još jednom naglašavam da, kada im se pruži prilika, osobe sa invaliditetom zaista pokazuju dobre rezultate na radnom mestu“, kaže Biljana Jelenković Paspalj i dodaje da oni imaju prioritet u uključivanju u programe, a kod pojedinih mera se za njih izdvajaju i veća finansijska sredstva.

Gordana Pušara, predsednica Udruženja OSI Beograd, naglasila je da je položaj osoba sa invaliditetom danas sigurno bolji nego pre par godina, ali da još puno toga mora da se uradi kako bi oni bili potpuno integrisani u svim oblasima života i rada. Kako je naglasila neophodno je više raditi na edukaciji poslodavaca kako bi brojne predrasude u pogledu njihove radne angažovanosti, bile prevaziđene. Pušara je naglasila da NSZ treba da bude most koji povezuje nezaposlene OSI sa poslodavcima i dodala da je ovakve menifestacije potrebno češće organizovati.

Na okruglom stolu, predsednica Udruženja OSI uručila je zahvalnice predstavnicima gradske i republičke vlasti, drugim udruženjima i pojedincima sa kojima je ostvarena saradnju u toku ove godine.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *