20210821_120556

Radionioca “Posledice diskriminacije”

III radionica je za cilj imala sagledavanje posledica diskriminacije da bi se, sa jedne strane shvatila veličina  problema, kao i razlozi zašto je potrebno da se na vreme reaguje kada se problem sa diskriminacijom otkrije.


Bavili smo se ličnim  doživljavanjem diskriminatornih ponašanja, ali i prepoznavanjem koje probleme mogu imati i druge OSI koje imaju druge vrste invaliditeta u odnosu na prisutne učesnike, sa namerom da proširimo ugao gledanja prisutnih, jer se tako više može sagledati/osvestiti veličina posledica diskriminacije. Bavili smo se diskriminacijom u oblasti zapošljavanja, odnosno održanja posla, kao i prisutnošću OSI u javnim prostorima i uključenošću u život zajednice. Radionicu smo iskoristili da bismo delovali i motivaciono da bi učesnici u što je moguće većoj meri sagledali probleme iz raznih uglova, a time razmislili i o mogućim rešenjima što je cilj naredne radionice.

Njihovo zadovoljstvo zbog učešća i dobra volja za nastavak rada su potvrda da je ova tema i dalje aktuelna.

Tags: No tags

Comments are closed.