20220727_102302

Drugi dan edukativnog treninga

27.7.2022. je održan drugi dan edukativnog treninga za povećanje kapaciteta pojedinaca u OCD u oblasti javnog zagovaranja i uspešnije saradnje sa lokalnom zajednicom u velikoj sali Opštine Zvezdara.

Trening je vodio Goran Šehović.

Gost predavać je bila novinar V. Janković koja se osvrnula na medije i korišćenje medija u cilju povećanja kapaciteta OCD-a

Polaznici treninga su predavanja pratili lično u velikoj sali Opštine Zvezdara i putem interneta pomoću Zoom aplikacije.

Tokom treninga prisutni su imali i malu pauzu radi osveženja.

Tags: No tags

Comments are closed.