Održana završna konvencija

Udruženje osoba sa nvaliditetom Beograd u partnerstvu sa “BŠK Napredak” je 06.12.2016 u 13 č održalo završnu konferenciju u sali Gradskog Centra za socijalno preduzetništvo Beograda. Završna konferencija koja se održala u okviru projekta “JA HOĆU JA MOGU DA ..” je podržana od Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda , a kao podrška osobama sa invaliditetom, o zdravlju, sportu i zapošljavanju, a prisustvovali su prestavnik Kancelarije za mlade, NSZ, Zaštitnika građana i mlogobrojnih prestavnika udruženja. 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *